Goalkeeper

Mohamed N. Kamara

Ibrahim Sesay

Isaac Caulker

Defender

Daniel J.T. Francis

Osman J. Kakay

Kevin K. Wright

Steven R. Caulker

David Sesay

Yeami Dunia

Umaru Bangura

Saidu Mansaray

Midfielder

Saidu B. Kamara

Prince Barrie

Idriss Kanu

Alhassan Koroma

Mohamed Kamara

John B. Kamara

Qwame Que

Saidu Fofanah

Issa Kallon

Abu Dumbuya

Forward

Musa N. Kamara

Augustine Williams

Sullaiman Kaikai

Alhaji Kamara

Mohamed Buya Turay

Mustapha Bundu

Kei Kamara

Back to Top